Υγραέριο – Προπάνιο

Η ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ με την οποία συνεργαζόμαστε μας εξασφαλίζει άριστη ποιότητα, σωστή ποσότητα και τις καλύτερες τιμές στην αγορά, διαθέτει φιάλες διαφόρων μεγεθών, μίγματος και προπανίου:

Η τιμή του υγραερίου διαμορφώνεται καθημερινά στα διυλιστήρια, κατά κανόνα παρακολουθεί τις αυξομειώσεις της βενζίνης και του πετρελαίου, ανάλογα και με τα διαθέσιμα αποθέματα.

Επικρατεί σύγχυση μεταξύ εμφιαλωμένου υγραερίου που κοστολογείται σε kg με το υγραέριο κίνησης που είναι σε lt και είναι σχεδόν σε αναλόγια 1/2 η ποσότητα.

Το υγραέριο είναι παράγωγο προϊόν του Αργού Πετρελαίου και παράγεται από δύο κύριες πηγές από την διύλιση του Αργού Πετρελαίου και από την επεξεργασία του Φυσικού Αερίου. Στην επεξεργασία (διύλιση) του Αργού Πετρελαίου, τα αέρια που αποτελούν το υγραέριο είναι τα πρώτα προϊόντα που παράγονται από την κλασματική στήλη, ενώ ακολουθούν βαρύτερα κλάσματα όπως είναι η βενζίνη, το πετρέλαιο, η κηροζίνη και το μαζούτ.

Στην Ελληνική αγορά τα είδη υγραερίου που κυκλοφορούν είναι το Εμπορικό Προπάνιο, το Μίγμα (80% βουτάνιο και 20% Προπάνιο) και το Εμπορικό Βουτάνιο που χρησιμοποιείται σε ειδικές χρήσεις και κυρίως στα φιαλίδια των 190 gr έως 500 gr.

Ιδιότητες και χαρακτηριστικά:

1) Το υγραέριο στην υγρή του μορφή είναι άχρωμο και άοσμο. Η οσμή που έχει είναι επιπρόσθετη για να ανιχνεύεται τυχόν διαρροή.

2) Η αέρια φάση του υγραερίου είναι βαρύτερη από του αέρα. Σε οποιαδήποτε διαρροή κατακάθεται κοντά στο έδαφος και συγκεντρώνεται στις χαμηλότερες περιοχές καθιστώντας δυσκολότερη τη διασπορά του. Συνεπώς, το υγραέριο δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται σε υπόγειους χώρους.

3) Είναι μη τοξικό αέριο.

4) Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Πρακτικές συμβουλές για τη χρήση των φιαλών υγραερίου:

Έχοντας υπόψιν ότι είναι εξαιρετικά εύφλεκτο, το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, μακριά από πηγές ανάφλεξης, απαγορεύεται το κάπνισμα.

Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα της φιάλης είναι κλειστή πριν αφαιρέσετε το πώμα ασφαλείας.

Η σύνδεση με τον ρυθμιστή γίνεται με κλειστή στρόφιγγα μακριά από φλόγα – σπινθήρα.

Σε κάθε αλλαγή φιάλης να γίνεται και αλλαγή της φλάντζας του ρυθμιστή.

Ο έλεγχος διαρροής γίνεται με κλειστούς του διακόπτες των συσκευών ανοίγοντας την στρόφιγγα της φιάλης και πάντα με σαπουνάδα ή ειδικά αφρίζοντα μέσα, ΠΟΤΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ.

Η φιάλη αποθηκεύεται πάντα όρθια, όχι σε υπόγειους χώρους, μακριά από πηγές θερμότητας.

Μετά την χρήση να κλείνεται η στρόφιγγα της φιάλης και οι διακόπτες των συσκευών.

Τυχόν διαρροή διαπιστώνεται και με χαρακτηριστική οσμή.

Ο ελαστικός σωλήνας να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση και να χρησιμοποιείται πάντα ο κατάλληλος ρυθμιστής


Translate »
Call Now Button